• bo Mr. E. Wittemann bp
  SIXTH Grade Teacher
  Bear Creek Elementary School
   
   
  Welcome to Mr. Wittemann's class 2020-2021! Click this link to view the video! 

   
  Meet Mr. Wittemann
   
  wit
   
   
  mr.w
   
    wm
   
   
   
  mrwitte  
   
   
   
   mrwittemann
   
   
   
   
  Meet our 6A TEAM!
   
   
   
  6A
   
   Mrs. C. Minder, Mr. E. Wittemann, Mr. B. Dietz, Mrs. D. O'Haren,Miss S. Torchia